Sanity Preparat do usuwania kleszczy KLESZCZ EXPERT 9ml

16,97

Opis

INFORMACJEKLESZCZ EXPERT to wyrób medyczny służący do usuwania kleszczy z ciała człowieka, poprzez zamrożenie kleszcza i usunięcie go pęsetą (znajdującą się w opakowaniu), lub innym przyrządem np. Kleszcz OUT, co umożliwia zapobieganie wystąpienia chorób przenoszonych przez kleszcze.WAŻNE – Po zauważeniu kleszcza, zalecamy natychmiastowe jego usunięcie, w celu ograniczenia ryzyka zakażenia, szkodliwymi czynnikami chorobotwórczymi.Tradycyjne sposoby usuwania kleszczy ze skóry człowieka, mogą być groźne dla człowieka. Istnieje ryzyko zarażenia się chorobami, których kleszcz może być nosicielem. Podrażniony kleszcz, w trakcie standardowego, mechanicznego wyciągania, może wypuszczać do organizmu człowieka szkodliwe substancje, zawierające różnego rodzaju czynniki chorobotwórcze. Zamrożenie kleszcza pozwala zabezpieczyć człowieka przed skutkami zakażenia, od momentu jego zamrożenia.Do zamrażania wyrób KLESZCZ EXPERT wykorzystuje gaz, znajdujący się w pojemniku ciśnieniowym.Pamiętaj o zachowaniu środków ostrożności opisanych w dalszej części instrukcji.Pamiętaj aby wstrząsnąć pojemnik przed każdym użyciem. Skieruj dozownik w kierunku kleszcza. Odległość od kleszcza powinna wynosić 2 – 3 cm. Naciśnij dozownik do oporu aby zamrozić kleszcza. Odpowiednia ilość preparatu potrzebna do skutecznego zamrożenia, zostanie uwolniona. Jeżeli kleszcz wciąż się porusza powtórz czynność. Czynność tę można wykonać w tym samym miejscu na skórze, maksymalnie 3 razy. Zamrożonego kleszcza wyjmij pęsetą znajdującą się w opakowaniu. Po wyciągnięciu kleszcza zdezynfekuj miejsce, w którym kleszcz był wczepiony do skóry. Dokładnie umyj ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj.UWAGA! Usunięcie kleszcza nie wyklucza i nie chroni całkowicie przed zachorowaniem na choroby odkleszczowe. Po usunięciu kleszcza w razie wystąpienia niepokojących objawów takich jak: rumień, należy koniecznie skonsultować się z lekarzem.Po użyciu środka może wystąpić szybko ustępująca reakcja skórna w postaci podrażnienia lub zaczerwienienia spowodowanego zimnym gazem pędnym zawartym w produkcie. Nie ma to jednak negatywnego wpływu na skórę.W literaturze brak odniesień dotyczących przeciwwskazań dla stosowania składników które są zawarte w wyrobie medycznym KLESZCZ EXPERT – Preparat do usuwania kleszczy. Brak jest również zgłoszeń dla działań niepożądanych, które pozostają w związku ze stosowaniem tego typu wyrobów. Dotyczy to wyrobów zawierających w swoim składzie, składniki takie jak w wyrobie KLESZCZ EXPERT – Preparat do usuwania kleszczy, używanych zgodnie z ich przeznaczeniem.preparat w sprayu do zamrażania kleszczypęseta do usuwania kleszczy z ciała człowiekaWdychanie wyrobu – należy przenieść pacjenta na świeże powietrze. W przypadku utrzymywania się objawów należy bezzwłocznie skorzystać z pomocy lekarskiej.Kontakt wyrobu z oczami – wypłukać pozostałości gazu przy użyciu dużej ilości wody. W przypadku długotrwałego podrażnienia oczu należy natychmiast skorzystać z pomocy lekarskiej.Kontakt wyrobu ze skórą – poczekać aż wyrób odparuje i następnie przemyć skórę ciepła wodą. W przypadku pojawienia się odmrożeń, należy natychmiast skorzystać z pomocy lekarskiej.Wyrób stosować zgodnie z jego przeznaczeniem, przestrzegając instrukcji użytkowania z zachowaniem wszystkich poniższych środków ostrożności.Wyrób powinien być stosowany w pomieszczeniach przewiewnych zgodnie z jego przeznaczeniem.Należy unikać wdychania oparów, które powstają w czasie zamrażania kleszcza – wdychanie wyrobu może być przyczyną zawrotów głowyCelowe wdychanie wyrobu może stanowić duże zagrożenie dla zdrowia i życia użytkownika.Wyrób przeznaczony do użytku zewnętrznegoUnikać kontaktu z oczami i spryskiwania oczuUnikać kontaktu z błonami śluzowymi ust i nosaPrzekroczenie ilości zalecanych przez wytwórcę dawek może powodować odmrożeniaNie stosować na skórę zmienioną chorobową1,1,1,2-tetrafluoroetanMarka Sanity® jest obecna na rynku polskim już od 20 lat jako marka jakościowych i funkcjonalnych produktów medycznych, ułatwiających powrót do zdrowia oraz codzienną profilaktykę zdrowia i pielęgnację całej rodziny.Nasze wyroby spełniają wymagania najsurowszych norm bezpieczeństwa, pozytywnie przeszły testy kliniczne i otrzymały odpowiednie certyfikaty potwierdzające zgodność ze standardami Unii Europejskiej.

kosmetyki dla kobiet w ciązy, salviasept opinie, pieluchy tena, kreon cena, maśc cynkowa, pliva, septolete cena, paracetamol ile kosztuje, leki na trójglicerydy na receptę, najlepsza maść rozgrzewająca forum, fertil man

yyyyy

(0)